Ondergrond tuinterras

Terras aanleggen op traditionele stabilisé of gewapend beton?

M.b.t. de ondergrond van terrassen is het de aannemer die zorgt voor het stabiliseren van het globale terrasoppervlak. Doorgaans is een eenvoudige stabilisé (mengsel van zand en cement) voldoende. In uitzonderlijke gevallen kan het het echter nodig zijn om extra stevigheid aan het draagvlak van het terras te bieden door het gebruik van beton. Dit gaat echter steeds ten koste van de kostprijs en waterdoorlaatbaarheid. Aangezien er door de voegen van het terras ook steeds water doordringt moet dit water ook afgevoerd worden. Bij het gebruik van stabilisé kan dit door de stabilisé doorsijpelen, bij beton heb je hier echter een extra ontkoppelingsmat nodig. Bij het gebruik van beton, of de opbouw van een terras op een bestaande betonplaat voorzien wij standaard zulke ontkoppelingsmat tenzij de klant hier anders over beslist.

Contacteer de aannemer voor bijkomende info!

Copyright © all rights reserved.